הוספה למועדפים | יצירת קשר | דף שער
ניטרו הבית של הספורטאים
קצב פתיחה אופטימאלי במהלך ריצה בטריאתלון אולימפי

מאת: ניר בדולח - מאמן טריאתלון, מוסמך במדעי הספורט - M.P.E

המעבר המרכיבה לריצה הינו המעבר המשמעותי ביותר במסגרת הטריאתלון כאשר הגוף צריך לעבור מפעילות שאינה נושאת משקל, ללא כוחות תגובה מהקרקע ובתדירות תנועה גבוה יחסית (הרכיבה) לפעילות נושאת משקל, בעלת כוחות תגובה מהקרקע ובתדירות תנועה נמוכה יותר (הריצה). מחקרים שבוצעו במסגרת תחרויות טריאתלון של איגוד הטריאתלון העולמי (ה-ITU) הראו מתאמים גבוהים בין יכולת הריצה של הספורטאים לבין מיקומם בסיום התחרות .

אחת הסוגיות במעבר בין הרכיבה לריצה במסגרת הטריאתלון הינה מהו הקצב המיטבי לפתיחת הריצה ?

מחקרים שבוצעו במסגרת סבבי התחרויות של איגוד הטריאתלון העולמי ועקבו אחרי השינוי בקצב הריצה של טריאתלטי עילית במסגרת הריצה מצאו, כי רוב הספורטאים בוחרים באסטרטגיית ריצה בה החלק הראשון של הריצה מהיר יותר משאר הריצה. במסגרת זו נמצא כי כול 136 הספורטאים אשר השתתפו בתחרות הסבב בביג'ין בשנת 2007 עברו את ההקפה הראשונה במסגרת מסלול הריצה (מבין 4 הקפות) במהירות שהייתה גבוה ב-10% מהמהירות בשאר ההקפות. נשאלת השאלה האם אסטרטגיית פתיחת ריצה זו תוביל לביצועים המיטביים במסגרת שלב הריצה...

 במחקר שבוצע בשנת 2010 על קבוצה של 10 טריאתלטים צרפתיים ברמה לאומית (זמן לטריאתלון אולימפי של 1:55-2:09 שעות) ביצעו הספורטאים 4 מבדקים: מבדק ריצה "נקי" למרחק של 10 ק"מ ו-3 סימולציות של טריאתלון אולימפי כאשר בכול אחת מהן שחו ורכבו הספורטאים בקצב קבוע ומוכתב מראש ובמהלך קטע הריצה הייתה שונות בקצב בו הם רצו את הקילומטר הראשון:

א.      קצב שמהיר ב-5% מהקצב הממוצע לקילומטר שנקבע במסגרת הריצה ה"נקייה" ("נקייה-5%").

ב.      קצב שאיטי ב-5% מקצב הריצה ה"נקייה"  ("נקייה+5%")

ג.       קצב שאיטי ב-10% מקצב הריצה "הנקייה" ("נקייה+10%").

הנבדקים הונחו להשלים את תשעת הקילומטרים הנותרים בקצב הגבוה ביותר שיכלו.

החוקרים מצאו שכאשר הספורטאים רצו את הקילומטר הראשון בקצב ה-"נקייה+5%" (כלומר כ-5% לאט יותר מקצב הריצה הנקיה שלהם ל-10 ק"מ) הם השיגו תוצאה טובה יותר במהלך הריצה ל-10 ק"מ בהשוואה לקצבי הפתיחה האחרים ("נקייה-5%" ו-"נקייה+10%"). זאת ועוד, ההפרש בין הזמן לריצת ה-10 ק"מ ה"נקייה" לריצה עם ההתחלה האיטית יותר ב-5% ("נקיה+5%") היה קטן מאוד (ב-1.4% או 20 שניות ולא משמעותי מבחינה סטטיסטית), כלומר הספורטאים הצליחו לשמר כמעט במלואה את יכולת הריצה שלהם הודות לפתיחה האיטית יותר.

איור 1 - שינוי המהירות לאורך ריצת 10 ק"מ בהתאם למהירות הפתיחה של הק"מ הראשון 

ברמה הפיזיולוגית מצאו החוקרים כי כאשר רצו הספורטאים את הק"מ הראשון בקצב ה-"נקייה-5%"  נמדדו להם ערכים גבוהים יותר של צריכת חמצן, אוורור ריאות, דופק ורמת חומצת חלב בסוף הקילומטר הראשון בהשוואה ל-2 המצבים האחרים ("נקייה+5%" ו-"נקייה+10%"). עם זאת, כאשר פתחו הספורטאים בקצב "נקייה+5%" נמדדו להם ערכים גבוהים יותר של צריכת חמצן, אוורור ריאות, דופק וחומצת חלב בק"מ ה-5 וה-9.5. כלומר, הספורטאים הצליחו להגביר את קצב ריצתם בהמשך הריצה.

הרציונל הפיזיולוגי

ספורטאי עילית מבצעים את ענפי הטריאתלון בקצבים שקרובים מאוד לסף חומצת החלב שלהם ולעיתים אף מעבר אליו. פתיחת הריצה מהר מידי (כדוגמת קצב ה-"נקייה-5%") עלול לגרום לעליה בחומציות ולעייפות מוקדמת של הספורטאי. מצד שני, פתיחה איטית מידי (כדוגמת קילומטר ראשון בקצב שאיטי ב-10% בהשוואה לקצב ריצה "נקייה") יוצר פער זמנים גדול מידי שאותו הספורטאי אינו יכול להדביק בתשעת הקילומטרים הנותרים. פתיחה בקצב שאיטי רק ב-5% בהשוואה לקצב הריצה ה"נקי" מנעה מהספורטאים להעלות במהרה את רמת החומציות שלהם ואפשרה להם לשמור על קצבי ריצה מהירים לאורך שאר תשעת הקילומטרים של הריצה.

משמעויות יישומיות

לאור ממצאי המחקר מומלץ להתחיל את הריצה שלאחר הרכיבה במסגרת טריאתלון אולימפי בקצב שהינו איטי ב-5% בהשוואה לקצב הריצה ה"נקי" למרחק זה לאורך הק"מ הראשון ולאחריו להגביר בהדרגה.

 

מקורות

Hausswirth C, Le Meur Y, Bieuzen F, Brisswalter J, Bernard T. (2010) Pacing strategy during the initial phase of the run in triathlon: influence on overall performance. Eur J Appl Physiol. Apr;108(6):1115-23.

 

  
חדשות באתר
הרשמה לעדכונים במייל
כתבות אחרונות
לכל הכתבות...
מופעל באמצעות מגוון אפקט Nitro - הבית של הספורטאים